mysql subqueries bug

Setelah projek pkaji, kami cuba menambahkan maklumat/profile untuk setiap serangan RFI. Ketika menulis kod untuk menggali maklumat yang tersimpan dalam database yang mempunyai hubungan many-to-many, didapati mysql mengambil masa yang terlalu panjang. Dari penilitian yang dibuat, sql yang paling luar ketika penggunaan subqueries tidak optimize kerana enjin mysql gagal menggunakan index yang sesuai. Kod yang […]